6 x Nobel i Miliard zł nagrody 1/1999

6 x Nobel i Miliard zł nagrody 1/1999
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.