Złoty medal dla poznańskiego wynalazcy 30 listopada 2001

Złoty medal dla poznańskiego wynalazcy 30 listopada 2001
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.