MULTIMAG i multioszczerstwa konkurenta z USA

Dwa razy zaufaliśmy Stefanowi Zawistowskiemu, szefowi firmy Mundimex z USA, że wycofujemy z Internetu nasze pisma w sprawie sporu dotyczącego magnetyzerów MGI Magnetizer i Multimagów.

I dwa razy zostaliśmy oszukani!

Wbrew umowie, pozostawił on swoje bezzasadne zarzuty, szkalujące multimagi i twórców tego opatentowanego rozwiązania, podczas gdy my dotrzymaliśmy ustaleń i dwukrotnie usunęliśmy nasze wyjaśnienia.

 

Liczne procesy sądowe oraz orzeczenia Urzędów Patentowych w USA, w Europie i w Polsce, już dawno zdecydowanie oddaliły roszczenia Mundimexu i wykazały, że nie ma najmniejszego związku formalnoprawnego i technicznego pomiędzy wzorem zdobniczym ( najniższa forma ochrony prawnej) chroniącym magnetyzery amerykańskie, a multimagami, uznanymi za nowość w skali światowej, chronionymi patentami w USA, w Europie i w Polsce.

Współpracowaliśmy z firmami amerykańskimi i wiemy, że amerykańskie firmy są mistrzami w redagowaniu, korzystnych dla siebie umów handlowych i wszelkich innych. Wymagają one bardzo wnikliwej oceny przed podpisaniem, gdyż oparte są głównie na przepisach obowiązujących w USA – odmiennych od przepisów europejskich. Musimy jednak przyznać, że żadna z nich nie stosowała takich brzydkich metod zwalczania konkurencji , jak to robi szef firmy Mundimex.

 

Z niesmakiem wracamy do tego sporu z „brodą”, ponieważ Internauci pytają nas, dlaczego usunęliśmy z Internetu nasze wyjaśnienia? Czyżby nie były oparte na faktach?

OTO DOWODY I FAKTY ZAWARTE W DOKUMENTACH:

Zarzuty MUNDIMEX-u wobec MULTIMAGÓW, oddalono zdecydowanie w kolejnych postępowaniach:

 Prokuratury Rejonowej w Częstochowie,

 Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

 Sądu Gospodarczego w Warszawie,

 Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

 Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,

 Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ponadto, protesty dwóch firm z USA - MUNDIMEX-u i MGJ Magnetizer, zostały oddalone w:

Urzędzie Patentowym w USA - uzyskaliśmy Patent USA nr. 6,143,045

Urzędzie Patentowym w Polsce - uzyskaliśmy Patent PL nr. 186233

Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium - uzyskaliśmy Patent Europejski 0964994

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.